Який фактор сприяв перетворенню греко-католицького духовенства на рушійну силу національного відродження на західноукраїнських землях наприкінці XVIII — на початку XIX ст.?
  • А – збереження священиками етнічної ідентичності
  • Б – наявність власної впливової політичної організації
  • В – тісна співпраця з Російською православною церквою
  • Г – зосередження у власності церкви більшості орних земель

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження