Установіть відповідність між подією та іменем гетьмана, який був до неї причетний.
  • 1 – похід польських військ на чолі з королем Яном II Казимиром на Лівобережну Україну
  • 2 – розгром московських військ під Конотопом
  • 3 – Чигиринські походи турецько-татарських військ
  • 4 – придушення повстання під проводом С. Палія
  • А – І. Виговський
  • Б – І. Самойлович
  • В – І. Брюховецький
  • Г – І. Мазепа
  • Д – Д. Многогрішний

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть один відповідник, позначений буквою. Поставте позначки на перетині відповідних рядків (цифри) і стовбчиків (букви).

виконується завантаження