Установіть відповідність між назвою документа та його змістом.
  • 1 – Маніфест імператора Олександра II (19 лютого 1861 р.)
  • 2 – Циркуляр міністра внутрішніх справ П. Валуєва (1863 р.)
  • 3 – Емський указ імператора Олександра II (1876 р.)
  • 4 – Маніфест імператора Миколи II (17 жовтня 1905 р.)
  • А – «...не допустити ввезення в межі імперії без окремого на те дозволу ... будь-яких книг і брошур, що видаються за кордоном малоросійською говіркою; ...припинити видання газети "Киевский телеграф"...»
  • Б – «Божою милістю Ми ... оголошуємо, що кріпосні люди отримають повні права вільних сільських обивателів...»
  • В – «Видання книг малоросійською мовою як духовного змісту, так і навчальних, і взагалі для першопочаткового читання народу припинити...»
  • Г – «За всяке непідкорення панам, хоч і без явного повстання... кріпаки піддаються покаранню різками від двадцяти до пятидесяти ударів...»
  • Д – «До обов`язків уряду Ми віднесли виконання непохитної Нашої волі: дарувати населенню непорушні основи громадянської свободи совісті, слова, зібрань і союзів...»

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть один відповідник, позначений буквою. Поставте позначки на перетині відповідних рядків (цифри) і стовбчиків (букви).

виконується завантаження