Що стало безпосереднім наслідком битви, описаної в уривку з історичного джерела: «... і зійшлися супротивники (на р. Альті), і бій був жорстокий, і не могли печеніги допомогти (Святополкові). І одолів Ярослав Святополка, і той утік...»?
  • А – поділ між Ярославом та Мстиславом Русі по Дніпру
  • Б – запровадження Ярославом нової системи престолонаслідування
  • В – утвердження Ярослава єдиновладним володарем Русі
  • Г – здобуття Ярославом великокняжого столу

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження