У «Слові о полку Ігоревім» ідеться про
  • А – один із походів руських князів на половців.
  • Б – монгольську навалу на руські князівства.
  • В – розгром Хозарського каганату.
  • Г – набіги печенігів на руські землі.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження