Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання.

«Рада також має запобігати сваркам у місті, боронити від кривд сиріт і вдів ... кожен раз, коли виникатиме потреба ... радитись про добробут громади...і запобігати шкодам, залагоджувати і розсуджувати всілякі спори ... пильнувати обману в мірах і вагах під час продажу товару».

В уривку йдеться про
  • А – функції шляхетських сеймиків.
  • Б – повноваження Генеральної ради на Січі.
  • В – діяльність з’їзду князів.
  • Г – зміст магдебурзького права.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження