Кому з гетьманів І. Сірко докоряв: «...при розумному посередництві могла б [Гетьманщина] прихилитися від турецької влади під високу руку православного монарха. ...Дорошенка заслав у вічну неволю, Чигирин з усією цьогобічною Україною втратив, допустив пролитися християнській крові... Відтак дочекався крайнього занепаду й запустіння Вітчизни нашої...»?
  • А – І. Виговському
  • Б – П. Тетері
  • В – І. Брюховецькому
  • Г – І. Самойловичу

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження