Що є свідченням обмеження царською владою автономії України в першій половині XVIII ст.?
  • А – поділ Гетьманщини на Лівобережну та Правобережну
  • Б – переформування козацьких полків на регулярні кінні полки російської армії
  • В – остаточна ліквідація російськими військами Запорозької Січі
  • Г – утворення Першої Малоросійської колегії

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження