Беручи участь у діяльності Південно-Західного відділу Російського географічного товариства, громадівці намагалися
  • А – запровадити мережу недільних україномовних шкіл.
  • Б – поширювати нелегальну марксистську літературу.
  • В – створити українську політичну партію.
  • Г – організувати систематичні українознавчі дослідження.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження