1925 р. в Українській СРР нараховувалося 79,1% шкіл з українською мовою викладання. 1930 р. цей відсоток зріс до 85%. Що спричинило зазначені зміни?
  • А – здійснення владою політики «коренізації»
  • Б – прийняття нової Конституції республіки
  • В – ліквідація національних районів у складі республіки
  • Г – утворення Всеукраїнської академії наук

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження