Що було однією з особливостей економічного розвитку УРСР в 1970 — на початку 1980-х рр.?
  • А – прогресуючий занепад у рамках загальносоюзної економіки
  • Б – зниження матеріало- та енергомісткості виробництва
  • В – зростання конкурентоспроможності продукції
  • Г – посилення процесів децентралізації управління промисловістю

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження