Установіть відповідність між описаним явищем соціально-економічного життя та періодом історії України, для якого воно було характерним.
  • 1 – «Основна частина підприємств місцевого значення перейшла з відання союзних міністерств у підпорядкування обласних рад депутатів. Місцеві органи влади одержали широкі права у вирішенні матеріально-фінансових питань...»
  • 2 – «Економічне протистояння, що виникло внаслідок внесення митною службою Росії усіх українських імпортерів до переліку "ризикованих", призвело до блокади поставок товарів з України до Росії...»
  • 3 – Понад мільйон осіб, винних у порушенні антиалкогольного законодавства, зазнали адміністративних стягнень. У Закарпатті та в Криму знищили виноградники унікальних сортів...»
  • 4 – «Продовольча програма виходить із необхідності скоротити імпорт продовольства з капіталістичних країн, оскільки деякі держави прагнуть перетворити продаж зерна на засіб політичного тиску...»
  • А – «післявоєнна відбудова» (1945 — початок 1950-х рр.)
  • Б – «відлига» (1953–1964 рр.)
  • В – «застій» (середина 1960-х — початок 1980-х рр.)
  • Г – «перебудова» (1985–1991 рр.)
  • Д – «незалежність» (1991 р. — початок ХХІ ст.)

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть один відповідник, позначений буквою. Поставте позначки на перетині відповідних рядків (цифри) і стовбчиків (букви).

виконується завантаження