Установіть послідовність заходів царської влади щодо ліквідації автономного устрою українських земель
  • А – закріпачення селян Лівобережної та Слобідської України
  • Б – остаточна ліквідація Запорозької Січі
  • В – скасування полкового устрою на Слобідській Україні
  • Г – утворення Другої Малоросійської колегії

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

У завданнях розташуйте події в правильній послідовності. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань на перетині відповідних рядків (цифри) і стовбчиків (букви). Цифрі 1 має відповідати вибрана Вами перша подія, цифрі 2 — друга, цифрі 3 — третя, цифрі 4 — четверта.

виконується завантаження