Які завдання вирішувалися в ході проведення Столипінської аграрної реформи?
  • 1 – розв’язати проблему аграрного перенаселення
  • 2 – зміцнити традиційну селянську общину (громаду)
  • 3 – скасувати панщину та кріпосну залежність селян
  • 4 – сприяти зростанню товарності сільського господарства
  • 5 – подолати кризу сільськогосподарського перевиробництва
  • 6 – ліквідувати церковне та монастирське землеволодіння
  • 7 – зміцнити соціальну опору самодержавства на селі

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають 7-м варіантів, необхідно визначити 3-и правильні відповіді із запропонованих та позначити їх.

виконується завантаження