Коли на Русі утвердилася династія Рюриковичів?
  • А – V—­VІ ст.
  • Б – VІІ­—VІІІ ст.
  • В – ІХ­—Х ст.
  • Г – ХІ­—ХІІІ ст.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження