Боротьбу проти нападів половців на Русь найуспішніше вели князі
  • А – Володимир Великий і Ярослав Мудрий.
  • Б – Володимир Мономах і Мстислав Великий.
  • В – Данило Галицький і Юрій І Львович.
  • Г – Ігор Рюрикович і Святослав Ігоревич.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження