додаткове меню
Прочитайте уривок із праці М. Грушевського та виконайте завдання.

«У тих землях, що одійшли до Австрії, нове правительство австрійське заходилося коло того, щоб поліпшити долю кріпаків українських, обмеживши безмежну владу польських панів над ними».

Чим зумовлені зазначені урядові заходи?
  • А – реформами Марії-Терезії та Йосифа ІІ 1770—1780-х рр.
  • Б – Польським повстанням 1830–1831 рр.
  • В – революцією 1848–1849 рр. в Австрійській імперії
  • Г – Польським національно-визвольним повстанням 1863–1864 рр.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження