Програмові вимоги якої організації першої половини ХІХ ст. викладено в цитованому документі:

«Україна повинна була стати “непідлеглою в союзі слов'янськім”, а сам цей союз міг бути створений лише за умов ліквідації кріпацтва, “повної свободи й автономії народностей”. Очолювати федерацію, осередком якої мав стати Київ, повинен був сейм і президент. Для усіх народів передбачалися загальне виборче право, свобода совісті, освіта рідною мовою...»?
  • А – Кирило-Мефодіївського братства
  • Б – «Південного товариства» декабристів
  • В – Товариства галицьких греко-католицьких священиків
  • Г – «Руської трійці»

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження