Якого року завершилось об'єднання українських радикалів Східної Галичини у політичну партію?
  • А – 1890 р.
  • Б – 1892 р.
  • В – 1899 р.
  • Г – 1900 р.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження