«Ви довели країну до страхітливого стану... голод охопив усю країну... ви зруйнували природний зв'язок товарообміну між містом і селом... Вам доводиться замінювати її штучними заходами, силовим відчуженням, реквізиціями за допомогою каральних загонів...» — так письменник В. Короленко охарактеризував наслідки
  • А – відновлення поміщицького землеволодіння гетьманом П. Скоропадським.
  • Б – здійснення радянською владою заходів «воєнного комунізму».
  • В – упровадження земельної реформи Директорією УНР.
  • Г – проголошення соціалізації землі Українською Центральною Радою.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження