Яка зміна відбулася в соціально-­економічному розвитку УСРР в умовах нової економічної політики?
  • А – уведення продовольчої розкладки (продрозверстки) для селянських господарств
  • Б – перехід до зрівняльної оплати праці робітників великих промислових підприємств
  • В – запровадження загальної трудової повинності всього працездатного населення
  • Г – передавання в приватну власність або в оренду дрібних і середніх підприємств

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження