«Закон про п'ять колосків» був складовою політики
  • А – введення госпрозрахунку між державою та колгоспами.
  • Б – передання земель заможних селян бідняцьким господарствам.
  • В – масових репресій проти селянства.
  • Г – освоєння цілинних та перелогових земель.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження