Що стало наслідком події, описаної у спогадах Є. Петрушевича: «Перебуваючи в Парижі на Раді послів Антанти, я сказав: “Іменем Національної Ради Східної Галичини як легального представництва українського населення Східної Галичини виступаю проти такого рішення Конференції Амбасадорів від 14 березня 1923 року та заявляю, що українське населення ніколи не погодиться з пануванням Польщі”...»?
  • А – перетворення ЗУНР на західну область УНР
  • Б – розпуск уряду ЗУНР, що перебував в еміграції
  • В – скасування Акта Злуки між УНР та ЗУНР
  • Г – проголошення ЗУНР

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження