Що було характерним для економічного розвитку УРСР наприкінці 1950 — у першій половині 1960-х рр.?
  • А – децентралізація системи управління промисловістю
  • Б – запровадження карткової системи розподілу товарів народного вжитку
  • В – переведення підприємств на госпрозрахунок і самофінансування
  • Г – пріоритетний розвиток вільних економічних зон

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження