Установіть послідовність суспільно­політичних подій другої половини ХІV — ­другої половини ХVІ ст.
  • А – ліквідація Київського удільного князівства
  • Б – битва на річці Сині Води
  • В – перша згадка про українських козаків у писемних джерелах
  • Г – укладення Кревської унії

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

У завданнях розташуйте події в правильній послідовності. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань на перетині відповідних рядків (цифри) і стовбчиків (букви). Цифрі 1 має відповідати вибрана Вами перша подія, цифрі 2 — друга, цифрі 3 — третя, цифрі 4 — четверта.

виконується завантаження