Укажіть зміни в соціально-­економічній сфері Наддніпрянської України, що відбулися під впливом реформ 1860­—1870­-х рр. у Російській імперії.
  • 1 – завершення промислового перевороту
  • 2 – витіснення іноземного капіталу національним
  • 3 – формування ринку вільнонайманої праці
  • 4 – подолання селянського малоземелля та безземелля
  • 5 – зникнення дворянства як соціального стану
  • 6 – розгортання трудової еміграції до США та Канади
  • 7 – широке долучення селян до підприємницької діяльністі та торгівлі

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають 7-м варіантів, необхідно визначити 3-и правильні відповіді із запропонованих та позначити їх.

виконується завантаження