Що було характерним для економічного розвитку українських земель у складі Російської імперії в першій половині XIX ст.?
  • А – початок промислового перевороту
  • Б – зародження кооперативного руху
  • В – будівництво перших залізниць
  • Г – масова трудова еміграція

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження