додаткове меню
Укажіть історико-географічний регіон, значна територія якого була охоплена повстанням під проводом У. Кармалюка.
  • А – Поділля
  • Б – Галичина
  • В – Волинь
  • Г – Слобожанщина

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження