Унаслідок ухвалення якого документа було вислано М. Драгоманова та П. Чубинського з України «із забороною в’їзду в південні губернії та столиці, під таємний нагляд...»?
  • А – «Маніфесту...» імператора Олександра II (1861 р.)
  • Б – Циркуляра міністра внутрішніх справ П. Валуєва (1863 р.)
  • В – Емського указу імператора Олександра II (1876 р.)
  • Г – «Маніфесту...» імператора Миколи II (1905 р.)

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження