Яка зміна відбулася в сільському господарстві УСРР в умовах нової економічної політики?
  • А – дозвіл селянам на продаж сільгосппродукції
  • Б – суцільна колективізація сільського господарства
  • В – здійснення викупних платежів за отриману землю
  • Г – відновлення общинного землеволодіння

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження