2 серпня 1940 р. — це дата включення до складу Української РСР
  • А – Північної й Південної Бессарабії та Північної Буковини.
  • Б – Східної Галичини та Західної Волині.
  • В – Закарпаття та Лемківщини.
  • Г – Посяння та Підляшшя.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження