Який процес був характерний для духовного життя України в період політичної та економічної лібералізації суспільства (1953—1964 рр.)?
  • А – відмова від ідеологічного диктату
  • Б – згортання політики русифікації
  • В – припинення атеїстичної пропаганди
  • Г – зародження дисидентського руху

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження