додаткове меню
У яких уривках з історичних джерел ідеться про великого князя київського Святослава Ігоревича?
  • 1 – ...на другий день посилає до імператора просити миру за такою умовою: [русичі] повинні віддати [візантійцям] Доростол.., [візантійці] повинні дозволити привозити до себе хліб...
  • 2 – І поставив він кумири на пагорбі, поза двором теремним: Перуна дерев’яного, — а голова його була срібна, а вус — золотий, — і Хорса, і Дажбога, і Стрибога, і Сімаргла...
  • 3 – Хозари вийшли супроти нього з каганом, князем своїм. І зступилися війська битися, і сталася битва межи ними, і одолів він хозар, і город їхній столицю Ітіль, і город Білу Вежу взяв...
  • 4 – Зібрав він воїнів і прийшов до Києва, і вчинив мир із братом своїм Мстиславом. І розділили вони по Дніпру Руську землю: собі узяв сю сторону, а Мстислав — ту...
  • 5 – ...побачив, що церкву завершено, він помолився Богу, говорячи: «Осе даю церкві сій, святій Богородиці, од маєтностей своїх десяту частину. Якщо се одмінить хто, — хай буде проклят»...
  • 6 – Прийшов [князь] у Переяславець. І послав до греків послів, говорячи: «Хочу йти на вас»... І пішов до Царграда, розоряючи міста. І дали йому данину... І повернувся, він у Переяславець...
  • 7 – Тепер же поручаю я — замість себе — стіл свій, Київ, найстаршому синові Ізяславу. А Святославу даю я Чернігів, а Всеволоду — Переяслав, а Ігорю — Володимир, а В’ячеславу — Смоленськ...

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають 7-м варіантів, необхідно визначити 3-и правильні відповіді із запропонованих та позначити їх.

виконується завантаження