Укажіть складові політики «воєнного комунізму», здійснюваної в Україні у 1919—1921-ті рр.
  • 1 – викуп державою поміщицьких земель і передання їх селянам
  • 2 – націоналізація промисловості, що охопила всі сфери виробництва
  • 3 – об’єднання всіх селянських господарств у колгоспи
  • 4 – розгортання мережі виробничо-збутових кооперативів і товариств
  • 5 – запровадження загальної трудової повинності та продрозверстки
  • 6 – заборона приватної торгівлі та згортання товарно-грошового обігу
  • 7 – проведення суцільної колективізації сільського господарства

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають 7-м варіантів, необхідно визначити 3-и правильні відповіді із запропонованих та позначити їх.

виконується завантаження