Укажіть мету братського руху на українських землях у XVI ст.
  • А – визнання станових привілеїв українського козацтва
  • Б – укладення унії між католицькою і православною церквами
  • В – захист і підтримка православної церкви
  • Г – ліквідація кріпосної залежності українського селянства

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження