Укажіть особливість становища Запорозької Січі в роки Руїни (60—70-ті рр. XVII ст.).
  • А – становила окрему адміністративну одиницю Слобідської України
  • Б – входила до складу Правобережної Гетьманщини
  • В – перебувала під протекторатом турецького султана
  • Г – виступала самостійною військово-політичною силою

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження