Вагомим прикладом активної суспільної діяльності Головної руської ради під час революції 1848—1849 рр. в Австрійській імперії є
  • А – створення «Руської трійці», видання альманаху «Русалка Дністровая».
  • Б – видання «Зорі Галицької», скликання Собору руських учених у Львові.
  • В – проведення Слов’янського з’їзду в Празі, організація Наукового товариства ім. Т. Шевченка.
  • Г – заснування Руського інституту при Львівському університеті та товариства «Просвіта».

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження