додаткове меню
Що гальмувало в Наддніпрянській Україні розвиток капіталістичних відносин на селі після селянської реформи 1861 р.?
  • А – переселення іноземних колоністів
  • Б – виплата селянами викупних платежів
  • В – створення військових поселень
  • Г – виокремлення селянських наділів з общини

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження