Що прискорило процес руйнування традиційних галузей господарства західноукраїнських земель у другій половині XIX ст.?
  • А – масова трудова еміграція селянства
  • Б – націоналізація промислових підприємств
  • В – малоземелля українських селян
  • Г – будівництво мережі залізниць

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження