Яке щоденне періодичне видання було започатковано Є. Чикаленком у роки революції 1905—1907 рр.?
  • А – «Зоря Галицька»
  • Б – «Рада»
  • В – «Основа»
  • Г – «Громада»

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження