Які українські землі під час Першої світової війни було окуповано російськими військами 1914 р.?
  • А – Східну Галичину, Північну Буковину
  • Б – Холмщину, Західну Волинь
  • В – Західне Поділля, Східну Волинь
  • Г – Закарпаття, Марморощину

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження