додаткове меню
Створення раднаргоспів у другій половині 1950 — першій половині 1960-х рр. призвело до
  • А – переходу підприємств на повний госпрозрахунок у межах економічних зон.
  • Б – встановлення щомісячного авансування та пенсій за віком для колгоспників.
  • В – послаблення союзної номенклатури та посилення ролі місцевих керівників.
  • Г – відновлення товарно-грошових відносин і централізованого планування.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження