Установіть відповідність між періодом стародавньої історії України та змінами, що відбулися в цей період у житті суспільства.
  • 1 – палеоліт
  • 2 – мезоліт
  • 3 – неоліт
  • 4 – бронзовий вік
  • А – винайдення водного транспорту (плота, човна), приручення перших тварин
  • Б – перехід до осілого способу життя, приручення більшості свійських тварин
  • В – використання перших знарядь праці, зародження мистецтва та релігійних уявлень
  • Г – витіснення каменю штучним матеріалом у виробництві знарядь праці, приручення коня
  • Д – використання плуга для оброблення землі, панування кочівників у степовій частині України

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть один відповідник, позначений буквою. Поставте позначки на перетині відповідних рядків (цифри) і стовбчиків (букви).

виконується завантаження