додаткове меню
Укажіть характерні риси суспільно-політичного життя Великого князівства Литовського в XIV—XV ст.
  • 1 – надання литовській і польській мовам статусу офіційних
  • 2 – збереження судочинства на основі норм «Руської правди»
  • 3 – поступова ліквідація удільного устрою земель
  • 4 – формування нової суспільної верстви — реєстрового козацтва
  • 5 – укладення уній з Польським королівством
  • 6 – збереження язичництва як державної релігії
  • 7 – запровадження кріпацтва

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають 7-м варіантів, необхідно визначити 3-и правильні відповіді із запропонованих та позначити їх.

виконується завантаження