Перехід від привласнювального господарства до відтворювального — це характерна риса розвитку людського суспільства в епоху
  • А – палеоліту.
  • Б – мезоліту.
  • В – неоліту.
  • Г – енеоліту.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження