Масове покозачення населення українських земель відбулося в результаті
  • А – складання козацького реєстру королем Стефаном Баторієм.
  • Б – активізації морських походів козаків проти Османської імперії.
  • В – розгортання національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького.
  • Г – установлення «десятиліття золотого спокою» в Речі Посполитій.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження