додаткове меню
Який історико-географічний регіон формується протягом XVI—ХVII ст. в результаті колонізації українцями прикордонних земель Речі Посполитої, Московського царства та Кримського ханства?
  • А – Правобережна Україна
  • Б – Південна Україна
  • В – Слобідська Україна
  • Г – Лівобережна Україна

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження