Які питання належали до компетенції земських установ, створених у ході реформи 1864 р. в Російській імперії?
  • А – утримання лікувальних закладів, сприяння розвиткові народної освіти
  • Б – контроль за дотриманням сівозміни, переділ селянської землі в общині
  • В – організація та проведення виборів до міських дум і Державної думи
  • Г – здійснення рекрутських наборів до армії, підтримання правопорядку

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження