Ухваливши Другий універсал, Українська Центральна Рада
  • А – припинила українізацію військових частин російської армії.
  • Б – включила до складу Генерального Секретаріату представників Тимчасового уряду.
  • В – призупинила конфіскацію та передання поміщицьких земель селянам.
  • Г – відмовилась від самочинного проголошення автономії до скликання Всеросійських установчих зборів.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження