Що було спільним для політики урядів гетьмана П. Скоропадського та генерала А. Денікіна на території України?
  • А – постачання продовольства та сировини до Німеччини
  • Б – налагодження діалогу з опозиційними партіями
  • В – відновлення приватної власності на землю
  • Г – закриття українських шкіл, газет, журналів

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження